Toeta oma lapse arengut!

Mis on peenmotoorika?

Peenmotoorika on käte ja silmade koostöö, sõrmede liikumise nõtkus ja täpsus: esmalt haaramine, siis söömine, lõikamine, riietumine ning hiljem kirjutamine ja joonistamine. Lapse käeline tegevus, peenmotoorika areng, saab alguse imikueast. Ta suhtleb maailmaga käte abil, hakkab ümbrust tajuma, tunnetama ja suhtlema, avastades asjade ja nähtuste olemust. Esmalt kujunevad haaramisliigutused. Laps haarab voodi kohale riputatud esemeid ja hakkab pikkamööda eesmärgipäraselt tegutsema, õpib õigesti määrama eseme asukohta (suunda ja kaugust) ruumis, tegutsedes arvestama esemete suurust ja kuju. Nii areneb tal taju ja nägemis-liigutuskoordinatsioon.

Eelkooliealiste laste liikumisõpetuse looja, soomlane Pirkko Karvonen on oma raamatus „Liikumisrõõm“ öelnud: „Peenmotoorika arendab lapse väikeseid lihaserühmi: käelaba- ja sõrmelihaseid. Sõrmede ja randme liigutused muutuvad vabamaks. Käsi muutub painduvamaks, liikuvamaks, tugevamaks ja osavamaks. Areneb koordinatsioon silmade ja käeliigutuste vahel, silmade kontroll käte üle. Liikumine ei arenda last ainult kehaliselt, peenmotoorika on oluline lapse taju, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja kõne ja hilisema lugemisoskuse arengus. Peenmotoorika arendamise eesmärgiks on saavutada automatiseerunud tase, mil laps ei pea enam mõtlema liigutustele, vaid suudab teha kahte asja samaaegselt. Peenmotoorika väljakujunemine saab alguse haaramisest, siis õpib laps käest lahti laskma. Õige haaramisrefleks on pöidla ja ülejäänud sõrmede vastastikune asend. Siis pintsetivõte, pöial ja esimene sõrm puudutavad teineteist. Järgmisena õpib kasutama mõlemat kätt korraga ja seejärel vaid üht kätt. Koolieelsetel aastatel muutub käe juhtimise oskus aina olulisemaks. See suurendab iseseisvust ja on seotud probleemide lahendamise oskuse ning õppimisvõimega. Lapsed juhivad tervet kätt enne, kui suudavad valitseda sõrmede liigutusi.“

Sõrmede liikumise arengus on koolieelses eas olulisel kohal tegevused, kus tuleb ühendada esemeid, sobitada omavahel osakesi, sorteerida või paigutada ümber eri kuju või suurusega väikeseid esemeid. Tegevused on soovitatavalt mängulised ja neis lihvitakse silmamõõtu, käteosavust, silma ja käe koostööd. Hea oleks, kui laps tegutseks nii parema kui ka vasaku käega.

Kuidas seda arendada?
Üheks parimaks viisiks peenmotoorika arengut toetada, on lasta lapsel voolida. Meie valikus on suur kogus erinevaid voolimismasse.

On ka juba pooleldi valmistooteid, mille saad koos lapsega lõpuni ehitada, kasutades erinevaid vahendeid ja võimalusi, mis on sulle tootega juba kaasa antud. Üks hea näite on selline nukk.

Ilusaid kujundeid saad värvilisest paberist lõigata motiivaugustajaga ning seejärel neid kleepida järgmisele pinnale. Kui soovid aga paberite servi kaunistada ilusate lõigetega, võid kasutusele võtta käärid, mille lõikeserv loob mustri.

Üks asjalikemaid soovitusi, mida anda saame, on lasta lapsel vabalt tunnetada erinevaid tekstuure ja pindu. Ideaalne vahend selleks on näpuvärv. Aseta laps istuma, pane talle riiete kaitseks ette kunstitööde jaoks sobiv põll ja paber – tema fantaasia teeb ülejäänud töö ise ära!

 

Viited allikatele:

TLU peenmotoorika 

Vippa peenmotoorika